Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Welcome FebruaryFebruary. The month of love. A month full of love and surprises. However, along with January is the month of fashion. As at the end of one and the beginning of the other month become ​​the shows for Fall / Winter of the following year. So, for designers is a month of stress but also of success and relief and a month of impatience for fashion lovers.

Φεβρουάριος. Ο μήνας των ερωτευμένων. Ένας μήνας γεμάτος από αγάπη και εκπλήξεις. Όμως, μαζί με τον Ιανουάριο είναι και ο μήνας της μόδας. Καθώς στα τέλη του ενός και στις αρχές του άλλου μήνα γίνονται οι επιδείξεις για το Φθινόπωρο/Χειμώνα του επόμενου χρόνου. Έτσι, είναι ένας μήνας άγχους αλλά ταυτόχρονα επιτυχίας και ανακούφισης για τους σχεδιαστές και ένας μήνας ανυπομονησίας για τους λάτρεις της μόδας.