Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Welcome FebruaryFebruary. The month of love. A month full of love and surprises. However, along with January is the month of fashion. As at the end of one and the beginning of the other month become ​​the shows for Fall / Winter of the following year. So, for designers is a month of stress but also of success and relief and a month of impatience for fashion lovers.

Φεβρουάριος. Ο μήνας των ερωτευμένων. Ένας μήνας γεμάτος από αγάπη και εκπλήξεις. Όμως, μαζί με τον Ιανουάριο είναι και ο μήνας της μόδας. Καθώς στα τέλη του ενός και στις αρχές του άλλου μήνα γίνονται οι επιδείξεις για το Φθινόπωρο/Χειμώνα του επόμενου χρόνου. Έτσι, είναι ένας μήνας άγχους αλλά ταυτόχρονα επιτυχίας και ανακούφισης για τους σχεδιαστές και ένας μήνας ανυπομονησίας για τους λάτρεις της μόδας.
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget