Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Sunday morning

 Everyone loves sunday. It's the day to relax and have time to spend with family or friends. For me this day for a long time was a bad day, because i had nothing to do. But now the sundays i sleep a lot of hours, i get a good breakfast and i spend time with my friends or watching tv.

 Today it's a rainy sunday morning. Ι love to spend hours to watch the rain, the wind and the clouds.its a beautiful sight and it make me relax.

 I hope you have as a good day as me.
Many kisses!!!


 Όλοι αγαπούν Κυριακή. Είναι η μέρα που χαλαρώνουν, δεν εργάζονται και  έχουν χρόνο για να περάσουν με την οικογένεια ή τους φίλους τους. Για μένα αυτή η μέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν μια άσχημη μέρα, γιατί δεν είχα κάτι να κάνω. Αλλά τώρα τις κυριακές κοιμάμαι πολλές ώρες, παίρνω ένα καλό πρωινό και περνώ χρόνο με τους φίλους μου ή βλέποντας τηλεόραση.

 Σήμερα είναι ενα βροχερό κυριακάτικο πρωινό. Μου αρέσει να περνάω ώρες παρακολουθώντας τη βροχή, τον άνεμο και τα σύννεφα. Είναι ένα όμορφο θέαμα και με χαλαρώνει.

Ελπίζω έχετε την ίδια καλή μέρα σαν κι εμένα.
Πολλά φιλιά!!!